Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.

 

Tvrtka Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o. osnovana je 05.01.2005. godine kao pravna osoba kojoj su Hrvatske vode jedini osnivač, a koja obavlja poslove vodočuvarske službe, rukovanja i održavanja strojarske i električne opreme na crpnim stanicama za obranu od poplava, rukovanja i održavanja uređaja na regulacijsko-zaštitnim vodnim građevinama (uređaji na branama i ustavama), rukovanja i održavanja vodomjernih stanica (limnigrafi, automatske vodomjerne stanice i sl.), poslove iz članka 100.a stavka 2., članka 102. stavka 2. i članka 103. stavaka 1. i 3. Zakona o vodama.

Tvrtka trenutno zapošljava 240 osoba.