Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.

 

Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Fizička lokacija:
Savska cesta 100 C, Hrušćica
10 373 Ivanja Reka

OIB: 50710374054
Matični broj: 01905210
Poslovni račun: 23600001101824334
IBAN: HR6523600001101824334
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. brojem Tt-05/175-4
MBS: 080511823
Temeljni kapital, 300.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje, direktor Stjepan Klarić, dipl.ing.prom.