Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.

 

Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. objavljeni su u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

U jednostavnoj tražilici je dovoljno upisati u polje naručitelj: Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. i pokrenuti pretragu.